Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pierwsza pomoc

WOJEWÓDZKI KONKURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

HARMONOGRAM

20 lutego 2020 r. – ogłoszenie konkursu na stronie Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie: sp21@miasto.szczecin.pl oraz na portalu edukacyjnym: www.pe.szczecin.pl

20.02 – 20.03. 2020 r. – zgłoszenia do konkursu drogą e-mailową na adres: margo90@interia.pl

24 kwietnia 2020 r. – część teoretyczna w formie testu przez Internet,

15 maja 2020 r. – część praktyczna – Szczecin.

 • rozpoczęcie konkursu - godz. 9.00

 • zakończenie rywalizacji – godz. 12.30

 • pokaz akcji ratunkowej służb specjalistycznych – godz. 13.00

 • zakończenie i rozdanie nagród – godz. 14.00

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIERWSZEJ POMOCY

 1. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych),

 • umiejętność powiadamiania służb ratunkowych,

 • rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami, krwawieniami i krwotokami,

 • postępowanie w wypadku poparzenia ciała, przełyku lub oka,

 • udzielanie pomocy osobie porażonej prądem,

 • umiejętność unieruchamiania podczas złamania kości i uszkodzenia stawów,

 • pomoc w przypadku zasłabnięcia, omdlenia,

 • ciała obce w ciele człowieka,

 • wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci (na manekinie),

 • utrata przytomności,

 • pogryzienia, użądlenia, ukąszenia,

 • wstrząs pourazowy,

 • umiejętności transportowania poszkodowanego.

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową na część teoretyczną w skład której wchodzą:

 • eksperci z dziedziny ratownictwa medycznego.

 1. W konkursie uczestniczyć może dziesięć pięcioosobowych zespołów (jeden z danej szkoły),

 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • teoretycznego, (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), który rozwiązywać będą uczestnicy indywidualnie, natomiast punkty sumowane będą drużynowo,

 • praktycznego – który odbędzie się w plenerze. Do wykonania będą różnego rodzaju zadania, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które poprzedzone zostaną realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantów.

 1. Uczestnicy wraz z opiekunem otrzymają kartę startową oraz mapę z wyznaczoną trasą, na której do wykonania będą czynności ratunkowe.

 2. Udział w części praktycznej, uzależniony jest od wyniku testu teoretycznego.

 3. Lista zakwalifikowanych szkół umieszczona zostanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

 4. Przykładowe wyposażenie:

 • 3 szt. chust trójkątnych,

 • bandaże elastyczne i dziane (10cm x 4m, 5cm x 4m),

 • koc termiczny (koc życia),

 • plaster z opatrunkiem,

 • plaster bez opatrunku,

 • środek odkażający,

 • jałowe kompresy gazowe różnych wielkości,

 • środki ochrony osobistej.

Osoba odpowiedzialna:

Robert Wypart ,tel. 608 435 016

adres e-mailowy: margo90@interia.pl

Data dodania: 2021-07-30 16:49:54
Ilość wyświetleń: 41

Nasi Partnerzy

,,Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej