Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Logopeda

 

CELEM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH JEST:  

Stymulacja i rozwijanie komunikacji oraz kompetencji językowej. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. 

Do zadań logopedy w szkole należy :    

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
 • wspieranie nauczycieli oraz  innych specjalistów;   
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zasady terapii logopedycznej: 

 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii. 
 2. Zasada indywidualizacji. 
 3. Zasada wykorzystywania wszelkich możliwości ucznia. 
 4. Zasada kompleksowego oddziaływania. 
 5. Zasada aktywnego i świadomego udziału w zajęciach logopedycznych. 
 6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem: rodzicami, wychowawcą. 
 7. Zasada systematyczności. 
 8. Zasada stopniowania trudności. 
Data dodania: 2021-07-30 14:28:14
Data edycji: 2022-10-24 15:07:32
Ilość wyświetleń: 760

Nasi Partnerzy

,,Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook