Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Logopeda

Dr Urszula Smok

LOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY
 
godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022
 
poniedziałek   8:00 - 11:15, 12:30 - 16:15
wtorek             8:00 - 10:00, 11:30 - 14:30
środa               8:00 - 10:00, 11:30 - 13:30
czwartek         8:00 - 10:00
piątek              8:00 - 9:00, 10:30 - 11:30
 
 
Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:   
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zasady terapii logopedycznej:

 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii.
 2. Zasada indywidualizacji.
 3. Zasada wykorzystywania wszelkich możliwości ucznia.
 4. Zasada kompleksowego oddziaływania.
 5. Zasada aktywnego i świadomego udziału w zajęciach logopedycznych.
 6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem: rodzicami, wychowawcą.
 7. Zasada systematyczności.
 8. Zasada stopniowania trudności.
Data dodania: 2021-07-30 14:28:14
Data edycji: 2021-09-24 14:21:04
Ilość wyświetleń: 90

Nasi Partnerzy

,,Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej