Proszę o zabranie ubrań i obuwia z przedsionka szkoły (wieszak) oraz z szatni szkolnej do dnia 26.06.2024 r.Po tym terminie rzeczy zostaną oddane do PCK.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Logopeda

 

CELEM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH JEST:  

Stymulacja i rozwijanie komunikacji oraz kompetencji językowej. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. 

Do zadań logopedy w szkole należy :    

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
 • wspieranie nauczycieli oraz  innych specjalistów;   
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zasady terapii logopedycznej: 

 1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii. 
 2. Zasada indywidualizacji. 
 3. Zasada wykorzystywania wszelkich możliwości ucznia. 
 4. Zasada kompleksowego oddziaływania. 
 5. Zasada aktywnego i świadomego udziału w zajęciach logopedycznych. 
 6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem: rodzicami, wychowawcą. 
 7. Zasada systematyczności. 
 8. Zasada stopniowania trudności. 
Data dodania: 2021-07-30 14:28:14
Data edycji: 2022-10-24 15:07:32
Ilość wyświetleń: 1051

Nasi Partnerzy

,,Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej