Pierwszą legitymację uczniowie otrzymują w dniu podjęcia nauki.

UWAGA !
Duplikaty legitymacji szkolnych są wystawiane po wpłaceniu 9 zł na konto:

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem "Opłata za legitymację"

W sekretariacie należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty i podpisane zdjęcie:
imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres.

          DZWONKI:   

   

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

  3.    9:50-10:35

   4.   10:45-11:30

   5.   11:40-12:25

    6.   12:35-13:20

  OBIAD
  7.  13:40-14:25
  8.  14:35-15:20
  9.  15:30-16:15

UWAGA !
Duplikaty świadectw szkolnych są wystawiane po wpłaceniu 26 zł na konto:

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem "Opłata za świadectwo - imę i nazwisko osoby, na którą świadectwo ma być wystawione"

W sekretariacie należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect