Uczeń klasy 3b gimnazjum – Michał Hebda uzyskał wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Literacko- Plastycznym „Imagine” organizowanym przez XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Celem konkursu było popularyzowanie literatury fantastycznej i inspirowanie aktywności artystycznej wśród młodzieży.

Bez tytułu

 

II MIEJSCE dla Jakuba Kwasigrocha w XI Wojewódzkim Recytatorskim Konkursie Poezji i Prozy Religijnej oraz Poezji Śpiewanej    

              

Celem przedsięwzięcia było propagowanie piękna poezji, zainteresowanie młodzieży szczególnie poezją i prozą, a zarazem poszukiwanie literackich wzorców, ponadczasowych wartości, kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.                                                                                       
7 marca br., w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, odbył się XI Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej oraz Poezji Śpiewanej pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy oraz Jego Ekscelencji ks. Abp. Andrzeja Dzięgi.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów. W kategorii Szkół Podstawowych II miejsce zajął Jakub Kwasigroch z kl. VIII c. Konkurencja była ogromna, tym bardziej GRATULUJEMY! Doborem tekstu i przygotowaniem zajęła się s. Bożena Salij.
 
 
20190313 174815

20190313 174856

 

23 lutego podczas trzeciej edycji Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego ogłoszono wyniki Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Fantastyczny Szczecin”. Nasz uczeń (klasy 3e gimnazjum) Bartosz Poszelężny zajął pierwsze miejsce prezentując pracę pod tytułem „Strzegąc przeszłości”. Jury oceniając zdjęcia brało pod uwagę zgodność pracy z regulaminem i z tematem konkursu, walory artystyczne, jakość i technikę wykonania oraz pomysłowość autora.

Praca malarska uczennicy klasy 3b gimnazjum - Justyny Idziak została zakwalifikowana do wystawy prestiżowego konkursu plastycznego (X GÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE „KOT”). Pracę naszej uczennicy można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20 w terminie od 04.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

Uczennica klasy 3d gimnazjum – Kornelia Krajewska zajęła zaszczytne II miejsce w konkursie origami, który odbył się w ramach VII Szczecińskiego Spotkania z Azją.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect