Protokoły:

 

Przedstawiciele  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący Rady Rodziców        Krzysztof Matysik                kl. 3a
Zastępca Przewodniczącego RR        Ewelina Szarpak                kl. 2a
Skarbnik RR                                      Witold Szreder                    kl. 2b
Sekretarz RR                                     Agata Hernat                      kl. 5a                 
Komisja Rewizyjna RR                       Marcin Skiendzielewski       kl. 1c    
 
            

Przedstawiciele  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca - Pani Monika Mackiewicz 

                          Pan Krzysztof Matyasik

                          Pani Wioletta Piątkowska

                          Pani Małgorzata Gierach 

 

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł. (50 zł za semestr). Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe Rady Rodziców bądź u skarbnika klasy.

Konto Rady Rodziców:     85 1240 3927 1111 0010 3974 3199

 

Kalendarium Rady Rodziców:

08-11-2018 r. godz. 17:00, sala nr 51

07-03-2019 r. godz.17:00, sala nr 51

06-06-2019 r. godz.17:00, sala nr 51

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect