UCZNIÓW KLAS IV-VIII OBOWIĄZUJE POSIADANIE KARTY OBIADOWEJ.

BRAK KARTY OBIADOWEJ UNIEMOŻLIWI OTRZYMANIE OBIADU.

wykrzyknik11

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

O wysokości opłaty za wyżywienie w miesiącu październiku rodzice zostaną

poinformowani 31 października.

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do 7-go następnego dnia miesiąca.

Rachunek bankowy do wpłat za wyżywienie:
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
27 1020 4795 0000 9602 0369 2217
z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka, obiady miesiąc/rok
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCZNIOWIE I-VIII, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

Opłaty za obiady należy kierować do 27 września na konto:

                                                Rachunek bankowy do wpłat za obiady:
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
37 1020 4795 0000 9202 0369 2233
z dopiskiem: nazwisko i imię ucznia, klasa, obiady miesiąc/rok

LUB GOTÓWKĄ DO 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R. U INTENDENTA.

UWAGA !!

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W SZKOLE OD 22.07 – 02.08.2019 r.

NALEŻY PRZESYŁAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9602 0369 2217

z dopiskiem: obiady, nazwisko i imię dziecka.

stawka dzienna – 6,50 zł

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect